паспарту / размер на отвора

ПАСПАРТУ / размер на отвора

Отворът на паспартуто трябва да е с поне 4мм по-малък на ширина и височина от Вашето изображение.
Така паспартуто ще покрие изображението с по 2мм от всяка страна и краищата на изображението ще останат скрити. Например, ако изображението Ви е с размер 10 х 15 см, отворът на паспартута трябва да е с размер 9.6 х 14.6 см.

Отворът на паспартуто трябва да е с поне 3см по-малък на ширина и височина от рамката. По този начин след като фалцът на рамката покрие паспартуто ще остане минимална ивица паспарту с дебелина 1см от всяка страна. Например, ако форматът на рамака е 15х21см, максималният отвор на паспартуто е 12х18 см (изображението Ви трябва да е с поне 4 мм по-голямо на ширина и височина от отвора).